Realizacja projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
TYTUŁ PROJEKTU
Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy docelowej
WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU: FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-07-01 – 2022-12-31 (przedłużenie do 30.04.2023)
Całkowita wartość projektu:  5 231 120,62 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 4 864 942,17 zł 93,00%

 

Trwałość projektu realizowana jest od 04.2023 roku. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku popytu na usługę, beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym uruchomiona. U beneficjenta funkcjonuje 1 wypożyczalnia sprzętu medycznego i jest zatrudniona osoba do jej obsługi.

Aktualna liczba miejsc oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu projektu wynosi 25

Opis projektu: Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci działała przy ul. Jaroszowickiej 113 w Tychach,od pon. do pt. przez 10 godz. dziennie, oraz w soboty (do 31.12.2021) a usługi świadczone nieodpłatnie. Planowany projekt zawiera zwiększenie dostępności poprzez otwarcie
kolejnych 10 miejsc, w tym włączenie dzieci z powikłaniami wcześniactwa, wymagających szczególnego wsparcia.Projekt
będzie realizowany od 01.07.2019 do 30.06.2021 r. Centrum Opieki Dziennej to jedna z nielicznych specjalistycznych w Pl
placówek wsparcia dziennego.Uczestnikami będą dzieci, które:
– mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– są nieuleczalnie chore,
– pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach w celu podniesienia jakości opieki nad nieuleczalnie chorymi
dziećmi. Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych świadczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich najbliższego otoczenia,
zwiększenie dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu. Projektem objętych będzie 31 dzieci i 31
opiekunów.
Liczba miejsc świadczenia usług społecznych – 24

Regulaminy:

 

Przetargi
2019-06-28 – Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu dzieciom nie karmionym dojelitowo.
Zapytanie ofertowe catering
Pobierz
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy catering
Pobierz
2019-07-15 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu na catering:
„Dalton” Justyna Czejgis
43-100 Tychy, ul. Harcerska 15
NIP 646 208 59 27 REGON 276618460
2019-07-03 – Zapytania ofertowe na paliwo
Paliwo ON Pb
Pobierz
Załącznik 1 paliwo
Pobierz
Załącznik 2 oświadczenie
Pobierz
Paliwo CNG
Pobierz
Załącznik 1 CNG
Pobierz
Załącznik 2 oświadczenie
Pobierz
Pytania i wyjaśnienia paliwa Pb + ON
Pytania i Wyjasnienia
2019-08-05 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na paliwa Pb + ON:
Circle K Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
NIP: 7790001083
REGON: 004857520
2019-07-09 – Zapytanie ofertowe przewóz zlecony na zewnątrz
Zapytanie ofertowe przewóz zlecony na zewnątrz
Pobierz
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy zakup sprzętu
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-08-05 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu Transport zewnętrzny:
Przewóz Osób Bogdan Kotwica
ul. Botaniczna 2; 43-143 Lędziny
NIP: 646-111-31-71
REGON: 27 1909074
2019-07-29 – Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni magazynowej
Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni magazynowej
Pobierz
Załącznik nr 1 formularz informacyjny
Pobierz
Załącznik nr 2 oferta
Pobierz
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy
Pobierz
Załącznik nr 4 oświadczenie
Pobierz
2019-08-05 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na wynajem magazynu:
Pacland Sp. z o.o.
ul. Cielmicka 39 43-100 Tychy
NIP 646-293-40-36
REGON 243564680
2019-08-08 – Zapytanie ofertowe na zakup regałów magazynowych dla nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo
Zapytanie ofertowe na zakup regałów magazynowych
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz 

Pytania i wyjaśnienia zakup regałów magazynowych

Pytania i wyjaśnienia regały-skonwertowany
Pytania i wyjaśnienia regały 2-skonwertowany
Pytania i wyjaśnienia regały pytanie nr 3-skonwertowany
2019-08-16 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na zakup regałów magazynowych:
MTL ASCO Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
NIP: 631-011-10-62
2019-08-13 – Konkurs na zakup artykułów spożywczych dla Centrum Opieki Dziennej
Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-08-21 – Zwycięzcą konkursu na dostarczanie artykułów spożywczych została firma:
Łakoć Sp. z o.o.
Ul. Warszawska 400
43-300 Bielsko-Biała
2019-08-21 – Zapytanie ofertowe na środki jednorazowego użytku
Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-09-23 – Zwycięzcą konkursu na środki jednorazowego użytku została firma:
Ab-Med.
Ul. Damrota 147
43-100 Tychy
NIP: 6462476705
2019-09-10 – Zakup wyposażenia dla Centrum Opieki Dziecięcej
Zapytanie ofertowe zakup sprzętu powyżej 350 zł
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-09-23 – Wybrane oferty na wyposażenie:
Stół do rehabilitacji metodą Bobath’a i Vojty:
Rodion Sp. z o.o.
Ul .Słowackiego 12, 42-300 Myszków
NIP 6492303671
Trampolina do ćwiczeń rehabilitacyjnych, aerostep, mata sensoryczna:
TB Polska. Sp. z o.o.
Ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP 6452303392
Tablica do ćwiczeń manualnych:
El Medico
Robert Gabrysiak
Ul. Helenowo 31, 62-619 Sadlno
NIP 6652735044
Fotelik transportowy rehabilitacyjny:
Brak ofert spełniających kryteria Zamawiającego, zapytanie zostanie ponowione
Ssaki transportowe:
Devipol mgr inż. Zbigniew Matysiewicz
Ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok
NIP 5421026637
Zmywarko – wyparzarka:
Brak złożonych ofert.
2019-09-10 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego
Zapytanie ofertowe zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-09-23 – Zwycięzcą konkursu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego zostały firmy:
Zakup komputera przenośnego:
Sklep komputerowy Vist
Ul. Lwowska 62A
22-400 Zamość
NIP: 922-253-85-26
Urządzenie wielofunkcyjne:
Prefer Z. Pilaszek Sp. Jawna
Ul. Solec 30 lok. 15
00-403 Warszawa
NIP: 1130118309
2019-09-17 – Zakup środków jednorazowego użytku w miesiącu Wrzesień 2019 dla podopiecznych Centrum Opieki Dziennej
Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku w miesiącu Wrzesień 2019 dla podopiecznych Centrum Opieki Dziennej
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-09-23 – Wykonawcy rozstrzygniętego konkursu:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K.
Ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
NIP 6462538085
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
Sondę Vygon w rozmiarze 8, Strzykawki Enfit 60 ml, Rękawiczki nitrylowe  w rozmiarze M, Gaziki włókninowe 7,5 cm / 7,5 cm, Maski tlenowe w rozmiarze S,  Zawory foniatryczne, Płyn do dezynfekcji rąk 750 ml.
Ab-Med
Ul. Damrota 147
43-100 Tychy
NIP: 6462476705
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
Środek do dezynfekcji sprzętu 1000 ml, filtry do asystora kaszlu, dreny do ssaka, łączniki do drenów tlenowych.
Devipol mgr. Inż. Zbigniew Matysiewicz
Ul. Prowiantowa 19
15-707 Białystok
NIP: 542-102-66-37
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
Pojemniki do ssaka 1200 ml.
2019-10-31 – Koncentratory tlenu – zakup 15 sztuk
Zapytanie ofertowe na zakup koncentratory tlenu – zakup 15 sztuk
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
Pytania Koncentrator tlenu
pytania 1 koncentrator
pytania 2 koncentrator
pytania 3 koncentrator
2019-11-11 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu:
Bjeska Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań
NIP 7792299980
2019-10-31 –  Ssaki elektryczne – zakup 15 sztuk
Zapytanie ofertowe na zakup ssaki elektryczne – zakup 15 sztuk
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz 

Pytania i wyjaśnienia – zakup ssaków elektrycznych

Pytania i wyjaśnienia ssaki pytanie nr 1-skonwertowany

Pytania i wyjaśnienia ssaki pytanie nr 2-skonwertowany (1)
2019-11-11 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu:
Medseven Sp. z o.o.
Ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko
NIP 554 278 54 31
REGON 340416272
2019-10-31 – Zakup środków jednorazowych medycznych na listopad 2019
Zapytanie ofertowe na zakup środków jednorazowych medycznych na listopad 2019
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-11-11 Lista oferentów którzy wykonają zamówienie:
Krzysztof Krzemiński, ul. Moniuszki 4, Barlinek 74-320, NIP: 597-131-25-84
Filtr wodny do koncentratora tlenu – 30 sztuk
Hurtownia medyczna Ab-Med., ul. Damrota 147, 43-100 Tychy, NIP: 646-247-67-05
Pojemnik do ssaka 1200ml – 4 sztuki
Płyn dezynfekujący skinman soft 750ml lub inny produkt równoważny – 6 sztuk
Fizjomix s.c., ul. Farmaceutyczna 9, 20-706 Lublin, NIP: 712-318-70-57
Plastry kinezyterapeutyczne K – Active Tape Nitto Denko lub inny produkt równoważny – 2 rolki
2019-10-31 – Zakup pulsoksymetrów wraz z czujnikami do saturacji i pomiaru tętna
Zapytanie ofertowe na zakup pulsoksymetrów wraz z czujnikami do saturacji i pomiaru tętna
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-11-11 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu:
LM line Sp. z o.o.
Ul. Kniewska 2K, 70—846 Szczecin
NIP 9552150179
REGON 320137033
2019-11-19 – Zakup asystorów kaszlu
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz 

Asystory kaszlu – pytania i wyjaśnienia

Pytania i Wyjaśnienia asystor kaszlu-skonwertowany
2019-11-27 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu:
Bjeska sp. z o.o. sp. k.
ul. Jasielska 10,
60-476 Poznań
Tel / Fax  61 866 74 82
NIP: 7792299980
Regon: 300481013
KRS: 0000776486
2019-11-19 – Zakup łóżek rehabilitacyjnych i materacy przeciwodleżynowych
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz 

Pytania i wyjaśnienia dla zakupu łóżek rehabilitacyjnych

Pytania i Wyjaśnienia łóżka rehabilitacyjne i i materace przeciwodleżynowe
Pytania i wyjaśnienia łóżka i materace 2
Pytania i wyjaśnienia łóżka i materace 3
2019-12-05 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu:
Gebiss.pl
Szynkielew 31D, 95-200 Pabianice
NIP: 7282628025
REGON: 100224989
info@gebiss.pl
2019-11-21 – Przetarg na zakup agregatów prądotwórczych
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-11-29 – Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu:
DELCO Marta Fronc
Ul. Jasna 42
57-200 Ząbkowice Śląskie
2019-12-23 – Przetarg na zakup środków jednorazowego użytku – grudzień 2019
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-12-27 – Zwycięzcą konkursu na środki jednorazowego użytku – grudzień 2019
została firma:
Ab-Med.
Ul. Damrota 147
43-100 Tychy
NIP: 6462476705
2019-12-23 – Konkurs na zakup fotelików samochodowych
Konkurs został wydłużony przez Zamawiającego do 30.12.2019 roku – godziny 13:00
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-12-23 – Konkurs na zakup zmywarki dla Centrum Opieki Dziennej
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2019-12-30 – Zwycięzcą konkursu na zakup zmywarki dla Centrum Opieki Dziennej 
została firma:
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 11 72 950
2020-01-15 – Przetarg na zakup artykułów medycznych na miesiąc styczeń 2020
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2020-01-20 – Zwycięzcą konkursu na zakup artykułów medycznych na miesiąc styczeń 2020 została firma:
Uromed Poland
Ul. Relaksowa 45
87-100 Toruń
NIP: 956-228-38-93
2020-01-29 – Konkurs na obsługę serwisową samochodów służbowych
Zapytanie ofertowe
Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Pobierz
2020-02-04 – Zwycięzcą konkursu “serwis samochodowy” została firma:
Data Auto Sp. J.
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 60
NIP 646-001-05-46

14.05.2020 Konkurs na Dostawę i montaż platformy podnośnikowej pionowej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 platforma-skonwertowany

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy platforma

Zwycięzcą konkursu na dostawę i montaż platformy podnośnikowej pionowej do transportu osób niepełnosprawnych została firma LifProfil Sp. z o.o. mieszcząca się w Częstochowie przy ulicy Zacisznej 12, NIP: 9492217306

28.05.2020 Zakup środków jednorazowego użytku dla uczestników projektu – dzieci niepełnosprawnych.

Załącznik nr 1 – Maj

Załącznik nr 2 – Maj

Zapytanie ofertowe Maj

Zamówienie zostanie udzielone :

Ab –Med Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Damrota 147, 43-100 Tychy na opatrunki przeźroczyste

Uromed Poland S.C., ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń na gaziki włókninowe oraz sondy żołądkowe

EMTiM Marek Mazurkiewicz,ul. Struga 85/5, 41-800 Zabrze na zatyczki KD –CAP, Worki do zbiórki moczu, Octenisept lub produkt równoważny.

06.2020 Zakup środków jednorazowego użytku dla uczestników projektu – dzieci niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku czerwiec-skonwertowany

Załącznik nr 1 – zakup sprzętu jednorazowego uzytku czerwiec 2019-skonwertowany (1)

Załącznik nr 2 – Czerwiec

Zamówienie zostanie udzielone firmom:
AB-Med Hurtownia Farmaceutyczna
Ul. Damrota 147, 43-100 Tychy
NIP 646-247-67-05
Mediplus Krzysztof Wypych
Ul. Cisowa 5c/5, 65-960 Zielona Góra
NIP: 9291575536

„Zamówienie: środki jednorazowego użytku dla uczestników projektu – lipiec 2020”

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku lipiec 2020

Załącznik nr 1 – oferta lipiec 2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie lipiec 2020

“Zamówienie: środki jednorazowego użytku dla uczestników projektu – sierpień 2020”

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku sierpień 2020

Załącznik nr 1 – zakup sprzętu jednorazowego uzytku sierpień 2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie sierpień 2020

Produkty z zapytania ofertowego dostarcza następujące podmioty:

 1. AB-Med Hurtownia farmaceutyczna, ul. Damrota 147, 43-100 Tychy, NIP: 646-247-67-05
  (Worek do zbiórki moczu 2L, Ręcznik papierowy zwijany na rolce, Pieluszki jednorazowe Seni 0 niebieskie – dzienne lub produkt równoważny, Seraman soft lub produkt równoważny, Igła do portu Hubera 22g 20mm lub produkt równoważny)
 2. Uromed Poland s.c., ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń, NIP: 956-228-38-93

(Płyn do dezynfekcji powierzchni medycznych, kompresy niesterylne włókninowe)

 1. MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, NIP: 527-020-40-28
  (Chusteczki do dezynfekcji)
 2. Firma Handlowa „Marpol”, ul. Michałkowicka 51, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 643-16-28-806
  (Wkłady ręcznikowe do podajnika)

28.08.2020 Zapytanie ofertowe: Zapewnienie przewozu z miejsca zamieszkania do Centrum Opieki Dziennej oraz powrotu do domów dzieci nieuleczalnie chorych – transport zlecony na zewnątrz.

Zapytanie ofertowe przewóz zlecony na zewnątrz

załącznik nr 1 transport

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3 zlecenie transportowe

załącznik nr 4 kilometrówka

umowa_pojazd załącznik nr 5

Wygrała firma:

BUS – CAR Partner DJ Damian Dziekan

Ul. Widok 1, 41-214 Sosnowiec

NIP: 644-295-66-32

aktualizacja zapytania ofertowego:

aktualizacja do konkursu na transport zewnetrzny

W tym przypadku Zamawiający zdecydował się na wybór drugiej najkorzystniejszej cenowo oferty w postępowaniu firmy:

F.U.H. Eurotrans Krzysztof Kowalski

Ul. Folwarczna 47, 43-144 Lędziny

NIP: 6461048657

„Zapytanie ofertowe na środki jednorazowe dla uczestników projektu COD część 2 Wrzesień 2020”

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytkuwrzesień 2020

Załącznik nr 1 – zakup sprzętu jednorazowego uzytkuwrzesien covid 2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wrzesień 2020 

„Z powodu problemów z połączeniem internetowym Zamawiającego przypadającym na 3 i 4 września 2020 r. konkurs został odwołany. Zaistniała sytuacja mogła wpłynąć na wypaczenie wyników postepowania, dlatego Zamawiający rozpisze nowy konkurs przypadający na 24.09.2020r.”

Zapytanie ofertowe na środki jednorazowe dla uczestników projektu COD część 2 Wrzesień 2020”

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytkuwrzesień 2020

Załącznik nr 1 – zakup środków jednorazowego uzytku wrzesień 2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wrzesień 2020

Firmy które dostarczą asortyment z zapytania ofertowego:

 1. Uromed Poland s.c. ; ul. Relaksowa 45; 87-100 Toruń; NIP: 956-228-38-93 – Maska chirurgiczna z włókniny jednorazowa, rękawiczki nitrylowe rozmiar S i rozmiar M, Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch06.
 2. Respirea Tomasz Żądło; ul. Wyzwolenia 84; 85-790 Bydgoszcz; NIP: 645-227-56-55 – Filtr do ssaka.
 3. Ab – Med Hurtownia farmaceutyczna; ul. Damrota 147; 43-100 Tychy; NIP: 6462476705 – Seraman soft 750 ml lub produkt równoważny.

 

Zapytanie ofertowe na zakup środków jednorazowego użytku – miesiąc Październik 2020r.”

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku październik 2020

Załącznik nr 1 – zakup środków jednorazowego uzytku Październik 2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie październik 2020

Prace remontowo – budowlane w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Zapytanie ofertowe prace remontowo budowlane

umowa SHD sala

zalacznik nr 1 model

zalacznik nr 3Przedmiar

zalacznik nr 4IE_01

zalacznik nr 5IE_02

zalacznik nr 6IE_03

zalacznik nr 7opis_techn

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9Z

 

„W toku postępowania został wyłoniony
zwycięzca przetargu na
prace remontowo – budowlane:

PHU Wojtek Wojciech Zawada,
40-887 Katowice, ul. Ułańska 9/208

NIP: 634 233 38 54”

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na: „Zakup środków jednorazowego użytku dla uczestników projektu – dzieci niepełnosprawnych” dla Centrum Opieki Dziennej należącej do Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach informujemy, że zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu podmiotowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Firmy które dostarczą asortyment z zapytania ofertowego:

 1. Uromed Poland S.C. – Rękawiczki nitrylowe w rozmiarze S i M oraz Maski chirurgiczne z włókniny
 2. Firma Handlowa Marpol – Mydło antybakteryjne oraz płyn do dezynfekcji małych powierzchni )sprzęt medyczny)
 3. Hurtownia Farmaceutyczna AB-MED  – Strzykawka 2 ml oraz ręcznik papierowy zwijany na rolce.”

„Zakup środków jednorazowego użytku – Listopad część 2” 

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku listopad 2020 część 2

Załącznik nr 1 – zakup środków jednorazowego uzytku Listopad2020 część 2

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Listopad 2020 część 2

 

05-02-2021

„Zakup środków jednorazowych – miesiąc luty 2021

Jednorazówki zap. of. Luty 2021

Załącznik nr 1 – zakupśrodków jednorazowego uzytku luty 2021

Załącznik nr 2 – OświadczenieLuty 2021

informacja o wyborze oferty Luty 2021