1% dla hospicjum naprawdę pomaga!

Jak to zrobić?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

  • W rubryce “Numer KRS” należy wpisać 0000324984.
  • W rubryce “Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci znajduje się w wykazie jednostek uprawnionych do otrzymywania 1% podatku i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (od 28.10.2009r).

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.