Rada Fundacji

prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
Założyciel Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji

Mirella Banaś
Członek Rady Fundacji

Marek Popek
Członek Rady Fundacji

Klaudiusz Bober
Członek Rady Fundacji

Andrzej Rauszer
Członek Rady Fundacji

Michał Bochenek
Członek Rady Fundacji