od stycznia 2017 do grudnia 2018

 

EFS_poziom_m2

Opis projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU: FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-01-01 – 2018-12-30


Całkowita wartość projektu:  1 914 830,18 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 1 780 792,07 zł
Środki europejskie: 1 627 605,65 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 153 186,42 zł

OPIS
Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego woj. śląskiego będzie działało przy ul. Jaroszowickiej 113 w Tychach, pon-pt przez 10 godz. (usługi bezpłatne).

Projekt będzie trwał od stycznia 2017 do grudnia 2018r (01-04.2017r. prace remontowo-budowlane, zakup sprzętu, wyposażenia, przyjęcie uczestników od: 05.2017r.).

Uczestnikami będą dzieci, które:

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są nieuleczalnie chore,
  • pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach (raz w miesiącu, 3 godz.).

CEL PROJEKTU
Wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych świadczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich najbliższego otoczenia, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Liczba miejsc świadczenia usług społ. – 10,

Wsparcie zaproponowane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci będzie udzielane za pomocą kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów aktywnej integracji: dzieci będą uczestniczyły w szeroko rozumianych programach społecznych: warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach rehabilitacyjnych – dostosowanych do ich stanu zdrowia, kondycji, a nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym będzie czuwał wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psycholodzy, pedagodzy, neruologopeda. Ośrodek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie otwarty w godz: 7 – 17, od pon-pt, co znacząco poprawi dostępność usług społecznych w ramach dziennych pobytów.

W projekcie planowany jest udział minimum 60 dzieci niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz 60 opiekunów owych dzieci – którzy zostaną objęci usługami społecznymi w interesie ogólnym. Łącznie wsparcie będzie skierowane do minimum 120 osób.

Przetargi

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo informuje, iż termin końcowy zachowania trwałości projektu pt. “Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego” mija z dniem  2022-04-03 a liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 10