Grupy wsparcia

Spotkania tego typu pomagają w zmniejszeniu poczucia osamotnienia, izolacji oraz w przystosowaniu się do licznych zmian, które związane są z najtrudniejszym momentem, czyli odejściem dziecka. Spotkania grupy wsparcia pomagają w uświadomieniu sobie czasu trwania żałoby oraz w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Jest także możliwość stworzenia grupy wsparcia dla rodzeństwa, które także dotyka bolesna strata. Zajęcia te mają pomóc w radzeniu sobie z chorobą czy śmiercią rodzeństwa, swoimi uczuciami i myślami związanymi z ogromną bolesną zmianą, jaka zaszła w życiu całej rodziny.


Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla rodziców, których dzieci zmarły pod opieką hospicjum domowego i hospicjum perinatalnego, w sobotę 12 września o godzinie 13.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji w sposób zapewniający Państwu poczucie bezpieczeństwa i ciepłej serdecznej atmosfery.

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.