Grupy wsparcia

Spotkania tego typu pomagają w zmniejszeniu poczucia osamotnienia, izolacji oraz w przystosowaniu się do licznych zmian, które związane są z najtrudniejszym momentem, czyli odejściem dziecka. Spotkania grupy wsparcia pomagają w uświadomieniu sobie czasu trwania żałoby oraz w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Jest także możliwość stworzenia grupy wsparcia dla rodzeństwa, które także dotyka bolesna strata. Zajęcia te mają pomóc w radzeniu sobie z chorobą czy śmiercią rodzeństwa, swoimi uczuciami i myślami związanymi z ogromną, bolesną zmianą, jaka zaszła w życiu całej rodziny.


Gdzie? Kiedy?

Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji w Tychachkażdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.00. Od 16 listopada 2021r. grupa nabiera charakteru zamkniętego.

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.