Payrolling

Payroll (program składki pracowniczej) jest znanym na całym świecie sposobem wspierania wybranych przez pracowników firm czy instytucji różnego rodzaju akcji charytatywnych. Metoda ta polega na współpracy danego przedsiębiorstwa z organizacją społeczną – pracownicy firmy deklarują comiesięczne wsparcie niewielką kwotą wybrane działania danej organizacji.
Każda firma, organizacja, instytucja może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Fundacji. Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Fundacji w regularny sposób (na przykład co miesiąc) części ich przychodów (np. “końcówki” pensji, stałej kwoty, stałego procentu). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania co miesiąc dowolnej części swojej pensji na konto Fundacji. Dział księgowości i kadr firmy uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio Fundacji w formie dotacji celowej. W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie. Darowizny prywatne (osób fizycznych) na rzecz Fundacji podlegają odpisom od podstawy opodatkowania do maksymalnej wysokości 6% przychodów.

Przykład:
Jeżeli wypłata wynosi 1.266,60 zł., wówczas końcówką przelewaną co miesiąc, systematycznie na konto Hospicjum może być: 0,60 gr., 6,60 zł. czy 66,60 zł.

DOBROWOLNIE

możesz zadeklarować przekazywanie co miesiąc drobnej kwoty pieniężnej, odliczanej od pensji.

WYGODNE

wystarczy wypełnić deklarację z informacją o wysokości darowizny i przekazać ją do działu kadr w Twojej firmie.

Z KORZYŚCIĄ DLA CIEBIE

na koniec roku otrzymasz zestawienie wszystkich wpłat, których sumę możesz odliczyć od podatku.

WSPÓLNIE

Twoja firma może także zadeklarować wielokrotność kwoty zebranej od pracowników.