Wypożyczalnia Sprzętu

Niezbędne dokumenty do wypożyczenia sprzętu dla osób nie będących pod opieką hospicjum:

  • Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu doboru optymalnego sprzętu dla potrzeb dziecka. Pamiętaj o skierowaniu!
  • Zabierz kartę wypisu z ostatniego pobytu dziecka w szpitalu lub opinię lekarską na temat stanu zdrowia dziecka.
  • Uzgodnij termin spotkania na temat instruktażu obsługi urządzenia z naszym pracownikiem.
  • Odbiór sprzętu ma miejsce w naszej placówce (możliwy jest transport dużych elementów po wcześniejszym ustaleniu).
  • W razie usterek sprzęt może być naprawiany wyłącznie w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Fundację.
  • W przypadku zniszczenia sprzętu zostanie wydana ekspertyza techniczna wraz z wyceną naprawy.
  • Jeśli usterki powstaną w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypożyczający zostanie obciążony kosztami naprawy.

Osoba odpowiedzialna za wypożyczalnię:

p. Piotr Jachym
piotr.jachym@shd.org.pl
tel. 729 057 350

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30–15.00.

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.