Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo rozpoczyna nowy projekt!

Nazwa: Centrum Opieki Dziennej dla niepełnosprawnych, chorych dzieci z UkrainyTermin realizacji: od dnia 16 maj 2022 do dnia 31 grudzień 2022od dnia 02 styczeń 2023 do dnia 30 czerwiec 2023od dnia 01 lipiec 2023 do dnia 31 grudzień 2023

W ramach zadania objęte wsparciem są:

 • 1. Dzieci chore, posiadające dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, a w przypadku braku jego posiadania, oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu, dzieci, które przekroczyły granicę po 24.02.2022 wraz z osobą towarzyszącą
 • 2. Opiekunowie dzieci, którzy dzięki wsparciu Centrum Opieki Dziennej mogą znaleźć chwilkę wytchnienia od 24 godzinnej opieki nad chorym dzieckiem

W ramach opieki dziennej nad ciężko chorymi dziećmi z Ukrainy oferujemy:

 • 1. Rehabilitację prowadzoną jako niezbędną kontynuację rehabilitacji prowadzonej w Ukrainie lub aktualna potrzeba wynikająca ze stanu zdrowia dziecka.
 • 2. Wsparcie psychologiczne dla obu grup – Beneficjenta oraz jego opiekuna. Pomoc, która pozwoli nie tylko ukoić pierwszy stres, ale da stabilne poparcie dla osób, które będą potrzebować pomocy bardziej długofalowej.
 • 3. Wsparcie pedagogiczne, integracyjne – dzieci ciężko chore, które przybyły z Ukrainy nie mają możliwości integracji z rówieśnikami. Zostały wyrwane ze swojego środowiska, utraciły możliwość terapii, przebywania w stabilnym otoczeniu, korzystania z ośrodków dla osób z niepełnosprawnością.
 • 4. Wsparcie medyczne – bezpośrednie zabezpieczenie dziecka przez opiekę pielęgniarską
 • 5. Wsparcie dla opiekunów beneficjentów w dwóch obszarach: skorzystanie z warsztatów, np. z psychologiem oraz możliwość znalezienia chwili wytchnienia od 24 godzinnej opieki nad chorym dzieckiem, zdobycie cennego czasu na pójście do lekarza, załatwienie zaległych spraw urzędowych lub podjęcie kilkugodzinnej pracy.

Harmonogram dnia (działań):

 • 1. 7.00 – 9.00 transport dzieci do ośrodka, przyjęcie dzieci przywożonych przez rodziców odbywa się od godz. 8.00
 • 2. 9.00 do 10:00 śniadanie
 • 3. 10.00 – 12.00 zajęcia indywidualne (rehabilitacja, psycholog, pedagog- sala doświadczania świata) oraz dla pozostałych dzieci wspólnie zorganizowane zajęcia grupowe, czy zabawy w ogrodzie
 • 4. 13.00 obiad
 • 5. 13.30 – 15.00 – zajęcia indywidualne (rehabilitacja, psycholog, pedagog- sala doświadczania świata) oraz dla pozostałych dzieci wspólnie zorganizowane zajęcia grupowe, czy zabawy w ogrodzie
 • 6. Od 15.00 – transport dzieci do domów/odbiór indywidualny przez rodziców

Zadanie finansowane w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” ze środków PFRON

Aktualności na naszym fb