Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie prowadzi działalność na rzecz innych ludzi. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszem jest „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tejże ustawie” (art. 2 ust. 3).

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym, czuje potrzebę pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości. Nie mają znaczenia: wiek (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców), wyznanie, poglądy itd.

Co możesz zrobić?

Czasem, gdy mówimy o hospicjum i wolontariacie, słyszymy w odpowiedzi: „Nie dam rady”, „A co ja mogę zrobić?” itd.
W hospicjum jest miejsce dla każdego, kto potrafi i chce oddać swój czas dla drugiej osoby.

W ramach pracy wolontariusza możesz:

  • pomagać w organizacji: koncertów charytatywnych, zbiórek pieniężnych, akcji informacyjnych, imprez dla naszych pacjentów itp.
  • pomagać rodzinom w opiece nad chorym dzieckiem;
  • pomagać w opiece nad dziećmi w Centrum Opieki Dziennej;
  • spędzać czas z rodzeństwem naszych pacjentów, pomagać im w nauce, rozmawiać, bawić się;
  • pomagać w pracach biurowych, np.: adresować koperty, wysyłać ulotki 1%, podziękowania itp.;

Chcę się zaangażować!

Aby dołączyć do zespołu wolontariuszy Fundacji Śląskiego Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na adres wolontariat@shd.org.pl lub pocztą ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy, z dopiskiem WOLONTARIAT lub wysłać faksem: 032 447 40 18. Następnie prosimy się umówić się na rozmowę z koordynatorem wolontariatu, Panią Kariną Słabaszewską | wolontariat@shd.org.pl | 533 834 282

DOŁĄCZ DO NAS

Co dalej?

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do ŚHD stanowi zgłoszenie chęci podjęcia pracy w wolontariacie, lecz nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona wolontariuszy.
Decyzja o włączeniu do zespołu wolontariuszy podejmowana jest po spotkaniu z koordynatorem wolontariatu i/lub psychologiem. Pierwsze spotkanie odbywa się w siedzibie Fundacji Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci w Tychach, w godzinach ustalonych z koordynatorem wolontariatu.
W trakcie rozmowy omawiane są możliwości i zasady współpracy z hospicjum. Następnie kandydat przechodzi szkolenie, które polega na spędzeniu minimum trzech pełnych dni z pracownikami placówki. W tym czasie wolontariusz poznaje zasady pracy hospicyjnej i zapoznaje się z rodzinami, którym w przyszłości, być może, będzie pomagał.

Osoby, które zostaną skierowane do rodzin, szkolone są dodatkowo, w zależności od potrzeb bezpośrednio w tych rodzinach.

Po odbyciu szkolenia kandydat na wolontariusza podejmuje z koordynatorem decyzję o kierunku dalszej współpracy. Podpisywane jest porozumienie o współpracy. Jeden raz w miesiącu organizowane są spotkania wolontariuszy, na których omawiane są wszystkie bieżące sprawy

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.