IOP – Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny TuSieTuli

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

To unikalny w skali kraju ośrodek, urządzony na wzór domu wykonany w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci usytuowany jest w pobliżu prowadzonego przez Fundację Hospicjum Domowego dla Dzieci bezpośrednim sąsiedztwie dostępnych lekarzy pediatrów
i pielęgniarek.

Celem naszego ośrodka będzie szybkie przywracanie dzieciom rodziny. Będziemy zajmować się nie tylko standardową opieką nad maluszkami, ale także pełną diagnostyką ich stanu zdrowia, opieką lekarską i w razie potrzeby rehabilitacją.

Chcemy uzupełnić lukę która powstała, otwierając ośrodek dopasowany nie tylko do potrzeb dzieci, często wymagających specjalistycznej opieki medycznej lecz także stworzyć miejsce przyjazne przyszłym rodzicom zastępczym oraz adopcyjnym i będziemy z całych sił starać się znaleźć im prawdziwą, kochającą rodzinę.

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo od 11 lat opiekuje się nieuleczalnie lub ciężko chorymi dziećmi i ich rodzinami. Prowadzimy Hospicjum Domowe dla Dzieci, Centrum Opieki Dziennej oraz Hospicjum Perinatalne. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarsko-pielęgniarską oraz opiekuńczą. Obejmujemy wsparciem nie tylko dziecko ale i całe rodziny.

Zdaniem naszej Fundacji faktem oczywistym jest to, iż dla każdego dziecka najlepszym możliwym środowiskiem wychowawczym jest RODZINA. Niestety nie w mamy w Polsce kolejki rodzin zastępczych gotowych na przyjęcie dziecka wymagającego specjalnej opieki wynikającej z jego niepełnosprawności.

Art. 111. [Interwencyjny ośrodek preadopcyjny]
1. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Art. 112. [Zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji]
Interwencyjne ośrodki preadopcyjne zapewniają specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację dzieciom umieszczonym w tych placówkach i ośrodkach.

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

W naszym Domu będziemy przyjmować noworodki i niemowlęta ( od urodzenia do 1 roku życia) w nagłych sytuacjach kryzysowych, które czasowo lub trwale są pozbawione opieki rodziców.
Celem naszego ośrodka będzie szybkie przywracanie dzieciom rodziny a kto zna działania naszej Fundacji wie, że jeżeli czegoś bardzo pragniemy i mocno do tego dążymy – to ten cel osiągamy!

TuSieTuli versus statystyki:

Podstawowe informacje dotyczące Województwa Śląskiego:

  • Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 5.061 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 7.905 dzieci. Warto podkreślić, iż funkcjonuje tylko 17 rodzin specjalistycznych, w których wychowuje się 34 dzieci.
  • W 144 placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa obecnie 2.092 dzieci.
  • W regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych (RPOT) przebywa obecnie 127 dzieci, w tym: 10 poniżej 1 roku życia i 24 poniżej powyżej 1 i poniżej 3 roku życia.
  • Wszystkie dzieci przebywające w RPOT cierpią na szereg schorzeń, w tym niepełnosprawność intelektualną, fizyczną, szereg wad wrodzonych, itp. niestety żadne z nich nie udało się znaleźć miejsca w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej.