Prace nad projektem

Maj – wrzesień 2021 r. Prace nad projektem, konsultacje


Przekazanie kluczy do budynku

Przekazanie kluczy do budynku – Prezydent Gramatyka