Zostań wolontariuszem

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie prowadzi działalność na rzecz innych ludzi. Wg ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszem jest "osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tejże ustawie". (Art.2 ust.3)

medyczna

Kto może zostać wolontariuszem?

wolontariat

Wolontariuszem Śląskiego Hospicjum dla Dzieci może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym, czuje potrzebę pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości. Nie mają znaczenia: wiek (w przypadku osób niepełnoletnich – konieczna jest pisemna zgoda rodziców), wyznanie, poglądy itd. ...

 

Co możesz zrobić?

Czasem gdy mówimy o hospicjum i wolontariacie słyszymy w odpowiedzi: "Nie dam rady", "A co ja mogę zrobić?" itd.

W hospicjum jest miejsce dla każdego, kto potrafi i chce oddać swój czas dla drugiej osoby.

W ramach pracy wolontariusza możesz:

  • Pomagać rodzinom w opiece nad chorym dzieckiem;
  • Spędzać czas z rodzeństwem naszych pacjentów, pomagać im w nauce, rozmawiać, bawić się.
  • Pomagać w pracach biurowych np.: adresować koperty, wysyłać ulotki 1%, podziękowania itp.;
  • Pomagać w organizacji: koncertów charytatywnych, zbiórek pieniężnych, akcji informacyjnych, imprez dla naszych pacjentów itp.

Chcę się zaangażować!

Aby dołączyć do zespołu wolontariuszy Śląskiego Hospicjum dla Dzieci należy:

  1. Wypełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy na adres wolontariat@shd.org.pl lub pocztą ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy, z dopiskiem "WOLONTARIAT" lub wysłać faksem: 032-447-40-18
  2. Umówić się na rozmowę: wolontariat@shd.org.pl

Co dalej?

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do ŚHD stanowi zgłoszenie chęci podjęcia pracy w wolontariacie – nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona wolontariuszy.

Decyzja o włączeniu do zespołu wolontariuszy ŚHD podejmowana jest po spotkaniu z koordynatorem wolontariatu, psychologiem i po odbyciu szkolenia. Pierwsze spotkanie, odbywa się w siedzibie Śląskiego Hospicjum Domowego dla Dzieci w Tychach, w godzinach ustalonych z koordynatorem wolontariatu.

W trakcie rozmowy omawiane są możliwości i zasady współpracy z Hospicjum. Następnie kandydat przechodzi szkolenie, które polega na spędzeniu minimum trzech pełnych dni z pracownikami Hospicjum. W tym czasie wolontariusz poznaje zasady pracy Hospicjum i zapoznaje się z rodzinami, którym w przyszłości, być może, będzie pomagał.

wolontariat2
wolontariat3

Po odbyciu szkolenia kandydat do wolontariatu podejmuje z koordynatorem decyzję o kierunku dalszej współpracy i podpisywane jest porozumienie o współpracy.

Osoby, które zostaną skierowane do rodzin szkolone są dodatkowo w zależności od potrzeb bezpośrednio w tych rodzinach.

Jeden raz w miesiącu organizowane są spotkania wolontariuszy, na których omawiane są wszystkie bieżące sprawy.

Wielkość czcionki
Kontrast