Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie prowadzi działalność na rzecz innych ludzi. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszem jest „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tejże ustawie” (art. 2 ust. 3).

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym, czuje potrzebę pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości. Nie mają znaczenia: wiek (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców), wyznanie, poglądy itd.

Co możesz zrobić?

Czasem, gdy mówimy o hospicjum i wolontariacie, słyszymy w odpowiedzi: „Nie dam rady”, „A co ja mogę zrobić?” itd.
W hospicjum jest miejsce dla każdego, kto potrafi i chce oddać swój czas dla drugiej osoby.

W ramach pracy wolontariusza możesz:

  • pomagać w organizacji: koncertów charytatywnych, zbiórek pieniężnych, akcji informacyjnych, imprez dla naszych pacjentów itp.
  • pomagać rodzinom w opiece nad chorym dzieckiem;
  • pomagać w opiece nad dziećmi w Centrum Opieki Dziennej;
  • spędzać czas z rodzeństwem naszych pacjentów, pomagać im w nauce, rozmawiać, bawić się;
  • pomagać w pracach biurowych, np.: adresować koperty, wysyłać ulotki 1%, podziękowania itp.;

Chcę się zaangażować!

Aby dołączyć do zespołu wolontariuszy Fundacji Śląskiego Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, należy:

  • wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na adres wolontariat@shd.org.pl lub pocztą ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy, z dopiskiem WOLONTARIAT lub wysłać faksem: 032 447 40 18
  • umówić się na rozmowę z koordynatorem wolontariatu:
    Paweł Bilangowski | wolontariat@shd.org.pl | 533 834 282
DOŁĄCZ DO NAS

Co dalej?

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do ŚHD stanowi zgłoszenie chęci podjęcia pracy w wolontariacie, lecz nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona wolontariuszy.
Decyzja o włączeniu do zespołu wolontariuszy podejmowana jest po spotkaniu z koordynatorem wolontariatu i/lub psychologiem. Pierwsze spotkanie odbywa się w siedzibie Fundacji Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci w Tychach, w godzinach ustalonych z koordynatorem wolontariatu.
W trakcie rozmowy omawiane są możliwości i zasady współpracy z hospicjum. Następnie kandydat przechodzi szkolenie, które polega na spędzeniu minimum trzech pełnych dni z pracownikami placówki. W tym czasie wolontariusz poznaje zasady pracy hospicyjnej i zapoznaje się z rodzinami, którym w przyszłości, być może, będzie pomagał.

Osoby, które zostaną skierowane do rodzin, szkolone są dodatkowo, w zależności od potrzeb bezpośrednio w tych rodzinach.

Po odbyciu szkolenia kandydat na wolontariusza podejmuje z koordynatorem decyzję o kierunku dalszej współpracy. Podpisywane jest porozumienie o współpracy. Jeden raz w miesiącu organizowane są spotkania wolontariuszy, na których omawiane są wszystkie bieżące sprawy

Jak możesz pomóc?

Krótki wstęp o tym, że wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli, że bez ich pomocy jego działalność bylaby bardzo utrudniona, podziękowanie za to że są i że możemy na nich liczyć.