Centrum Opieki Dziennej

EFS_poziom_m2

Opis projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU: FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-01-01 - 2018-11-30


Całkowita wartość projektu:  1 914 830,18 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 1 780 792,07 zł
Środki europejskie: 1 627 605,65 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 153 186,42 zł

OPIS
Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego woj. śląskiego będzie działało przy ul. Jaroszowickiej 113 w Tychach, pon-pt przez 10 godz. (usługi bezpłatne).

Projekt będzie trwał od stycznia 2017 do listopada 2018r (01-04.2017r. prace remontowo-budowlane, zakup sprzętu, wyposażenia, przyjęcie uczestników od: 05.2017r.).

Uczestnikami będą dzieci, które:

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są nieuleczalnie chore,
  • pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach (raz w miesiącu, 3 godz.).

CEL PROJEKTU
Wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych świadczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich najbliższego otoczenia, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Liczba miejsc świadczenia usług społ. - 10,

Wsparcie zaproponowane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci będzie udzielane za pomocą kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów aktywnej integracji: dzieci będą uczestniczyły w szeroko rozumianych programach społecznych: warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach rehabilitacyjnych - dostosowanych do ich stanu zdrowia, kondycji, a nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym będzie czuwał wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psycholodzy, pedagodzy, neruologopeda. Ośrodek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie otwarty w godz: 7 - 17, od pon-pt, co znacząco poprawi dostępność usług społecznych w ramach dziennych pobytów.

W projekcie planowany jest udział minimum 60 dzieci niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz 60 opiekunów owych dzieci - którzy zostaną objęci usługami społecznymi w interesie ogólnym. Łącznie wsparcie będzie skierowane do minimum 120 osób.

Przetargi

 

Opis projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

TYTUŁ PROJEKTU

"Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz rozszerzenie grupy docelowej"

WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU: FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-07-01 - 2021-06-30

Przetargi

2019-06-28 - Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu dzieciom nie karmionym dojelitowo.

Zapytanie ofertowe catering

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy catering

2019-07-15 - Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu na catering:
„Dalton” Justyna Czejgis
43-100 Tychy, ul. Harcerska 15
NIP 646 208 59 27 REGON 276618460

2019-07-03 - Zapytania ofertowe na paliwo

Paliwo ON Pb

Załącznik 1 paliwo

Załącznik 2 oświadczenie

Paliwo CNG

Załącznik 1 CNG

Załącznik 2 oświadczenie

2019-08-05 - Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na paliwa Pb + ON:

Circle K Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
NIP: 7790001083
REGON: 004857520


2019-07-09 - Zapytanie ofertowe przewóz zlecony na zewnątrz

Zapytanie ofertowe przewóz zlecony na zewnątrz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakup sprzętu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

2019-08-05 - Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca konkursu Transport zewnętrzny:

Przewóz Osób Bogdan Kotwica
ul. Botaniczna 2; 43-143 Lędziny
NIP: 646-111-31-71
REGON: 27 1909074


2019-07-29 - Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni magazynowej

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni magazynowej

Załącznik nr 1 formularz informacyjny

Załącznik nr 2 oferta

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 oświadczenie

2019-08-05 - Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na wynajem magazynu:

Pacland Sp. z o.o. 
ul. Cielmicka 39 43-100 Tychy
NIP 646-293-40-36
REGON 243564680


2019-08-08 - Zapytanie ofertowe na zakup regałów magazynowych dla nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

Zapytanie ofertowe na zakup regałów magazynowych

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

2019-08-16 - Informujemy, że został wyłoniony zwycięzca przetargu na zakup regałów magazynowych:

MTL ASCO Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
NIP: 631-011-10-62


2019-08-13 - Konkurs na zakup artykułów spożywczych dla Centrum Opieki Dziennej

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

2019-08-21 - Zwycięzcą konkursu na dostarczanie artykułów spożywczych została firma:

Łakoć Sp. z o.o.
Ul. Warszawska 400
43-300 Bielsko-Biała


2019-08-21 - Zapytanie ofertowe na środki jednorazowego użytku

Zapytanie ofertowe zakup środków jednorazowego użytku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy


2019-09-10 - Zakup wyposażenia dla Centrum Opieki Dziecięcej

Zapytanie ofertowe zakup sprzętu powyżej 350 zł

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy


2019-09-10 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego

Zapytanie ofertowe zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Oferty pracy

2019-06-28

2019-07-09

swietlikowo

Wielkość czcionki
Kontrast