Przekaż 1% podatku

Jeden procent dla hospicjum

1p2016

Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom.

Jeśli chcesz pomóc nam dodawać życia dniom, które pozostały naszym podopiecznym - przekaż 1% podatku Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci.

Rozlicz PIT z PITax.pl
Rozlicz PIT z PITax.pl

Jak to zrobić?

  1. Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)".
  2. W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000324984.
  3. W rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci znajduje się w wykazie jednostek uprawnionych do otrzymywania 1% podatku i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (od 28.10.2009r).

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki

Wielkość czcionki
Kontrast